ZLATÝ DRAK 2019Dobrý deň,

 

s radosťou Vás pozývame k účasti V. ročníka Medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže Zlatý drak 2019, ktorého téma je "Divadlo". Bližšie informácie nájdete v priložených propozíciách.Uzávierka prijímania prác je 14.jún 2019.

 

Pre veľký záujem sme tento rok vytvorili dve osobitné hodnotené

kategórie:

1. umelecké školy

2. materské školy, základné školy a záujmové školské zariadenia

 

Už teraz sa tešíme na krásne a inšpiratívne práce malých umelcov.

 

Výsledky minulého ročníka si môžete pozrieť na stránke:

http://www.dotyk.eu/szus-ls/zlaty-drak/4-rocnik-2018.html

 

s pozdravom tím SZUŠ Dotyk

kontakt: Mgr.art PaedDr. Kristína Hanulová - riaditeľ SZUŠ; +421 918 580 060

 

 

 

 

 

 

Dear artists,

 

we are pleased to invite you to participate in the 4th year of the International Children's Art Competition "Zlatý drak 2019" (Golden Dragon 2019). The theme of the 5th year is "theater". For more information, see the propositions.

 

Due to great interest, we have created two distinct categories this

year:

 

1.  art schools

 

2.  kindergartens, primary schools and leisure centers

 

 

We are already looking forward to the beautiful and inspirational work of small artists.

http://www.dotyk.eu/szus-ls/zlaty-drak/4-rocnik-2018.html

 

 

Sincerely, SZUŠ Dotyk

 

kontakt: Mgr.art PaedDr. Kristína Hanulová - riaditeľ SZUŠ; +421 918 580 060