ZLATÝ DRAK 2018

Vážení pedagógovia, milé deti,

 s radosťou Vás pozývame k účasti IV. ročníka Medzinárodnej detskej

 výtvarnej súťaže Zlatý drak 2018, ktorého téma je Premeny papiera.

 Bližšie informácie nájdete v priložených propozíciách.Uzávierka

 prijímania prác je 20.apríl 2018.

  Pre veľký záujem sme tento rok vytvorili dve osobitné hodnotené kategórie:

 1. umelecké školy

 2. materské školy, základné školy a záujmové školské zariadenia

  Už teraz sa tešíme na krásne a inšpiratívne práce malých umelcov.

 

 s pozdravom tím SZUŠ Dotyk

 kontakt: Mgr.art PaedDr. Kristína Hanulová - riaditeľ SZUŠ; +421918580060, hanulova(zavináč)dotyk.eu