ZDIELAŤ

Literárno-dramatický odbor

Milé detičky, oteckovia i mamičky. Súkromná základná umelecká škola Eleny Šlavkovej otvorila pre Vás Literárno – dramatický odbor. Všetci, čo sa radi hráte, chcete sa hrať a hrou nadobúdať schopnosti dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, chcete sa hrať s bábkou, ktorú si vyrobíte. Máme pre Vás pripravené množstvo hier, ktoré Vás budú rozvíjať.

Rodičia nezabudli sme ani na to, aby sa Vaše detičky nie len pri nás dobre cítili a hrali, ale si aj rozvíjali písané - hovorené  slovo, jemnú a hrubú motoriku, chceme pôsobiť  na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania našich žiakov.
Podporujeme fantáziu a hravosť dieťaťa, pracujeme v skupine, kde majú detičky svojich rovesníkov, aktívny tvorivý prístup k základným postojom a premenlivej skutočnosti, pomáha vyrovnávať sa vždy s novými situáciami, ktoré prináša hra.
Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. Vychovávame  z detí a mládeže budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov a recitátorov, vzdelaných a náročných divákov, čitateľov, aktívnych účastníkov a spolutvorcov kultúrneho života našej spoločnosti.

Aby toho nebolo málo.............

Stačí sa prísť pozrieť k nám a presvedčiť sa. Staňte sa aj vy na chvíľu deťmi a príde sa s nami zahrať.
Literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou a písané slovo, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Harmonicky rozvíja osobnosť, fantáziu žiaka a aktívny tvorivý prístup k základným postojom a premenlivej skutočnosti. Pomáha vyrovnávať sa vždy s novými situáciami, ktoré prináša hra. Neskôr škola, život a práca. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti.
Súčasťou štúdia odboru je teória, história divadla a literatúry, filmu. Vychováva z detí a mládeže budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov a recitátorov, vzdelaných a náročných divákov, čitateľov, aktívnych účastníkov a spolutvorcov kultúrneho života našej spoločnosti.