ZDIELAŤ

Hudobný odbor

V hudobnom odbore sa vyučujú žiaci od prípravného ročníka, do ktorého môžu nastúpiť už ako 5 roční. Štúdium pokračuje v I. a II. stupni a taktiež štúdium pre dospelých.
Vyučovací proces je založený na individuálnom prístupe pedagógov nástrojovej hry, ktorý prispieva k úspešnému rozvoju všestrannej hudobnej i nástrojovej vyspelosti žiakov. Vyučuje sa v predmetoch: hra na klavíri, keyboarde, gitare, husliach, speve, hlasovej výchove a zborovom speve.