ZDIELAŤ

Mgr. Helena Smrčková

Pozícia: učiteľka

Kontakty:

Email:  smrckova.szusrk(zavináč)gmail.com
Tel.: 911052466

Odbory, ktoré vyučujem:

Výtvarný, ročník PŠ 2
Stručný popis: kresba, maľba, grafika
Alokované pracovisko: Martin

Výtvarný, 1.ročníkStručný popis: d. č., modelovanie, vduAlokované pracovisko: Vrútky

Projekty  a súťaže do ktorých sa zapájam so svojimi žiakmi:

do ktorých sa zapája naša škola

Dotazník  (niečo o mne):

Moje životné krédo: Správať sa k iným tak , ako chcem, aby sa oni správali ku mne.

Pár slov o mne: Snažím sa byť spravodlivá, čestná, pomáhať iným.

Moje poslanie v oblasti:
Pracovnej: Naučiť deti pracovať vo všetkých technikách a rôznymi materiálmi.
Osobnej: Brať každé dieťa ako osobnosť a nevystupovať z pozície sily.

Ako sa ďalej rozvíjam?
Študujem odbornú literatúru a metodické časopisy

Moje záľuby, relax...: Práca s textilom, kresba, maľba, príroda.