ZDIELAŤ

Bc. Jakub Janíček

Pozícia: Lektor

Kontakty:

Email: jakub.janicek22(zavináč)gmail.com
Tel.: 0903 821 216

Odbory, ktoré vyučujem:

Literárno-dramatický odbor 4. ročník,
Stručný popis: Hry zamerané na sústredenie, prácu v súbore, rozvoj kreativity a hereckej pozornosti. Jednoduché slovné cvičenia na správne vyslovovanie hlások a zlepšenie artikulácie. Na základe podnetov žiakov, ich nápadov a kreativity vytvoriť divadelné predstavenie.   
Alokované pracovisko: Kvačany

Dotazník (niečo o mne):

Som poslucháčom tretieho semestra magisterského štúdia Herectva na Akadémii Umení v Banskej Bystrici. Divadlu sa venujem prakticky od siedmich rokov. Hrám v rockovej kapele, maľujem, športujem a snažím sa robiť všetko tak, aby som bol spokojný so svojou prácou.

Moje životné krédo: Ži naplno!

Pár slov o mne: milý, zábavný, s príjemným vystupovaním

Moje poslanie v oblasti:
Pracovnej: Naučiť najdôležitejšie veci, ktoré sa týkajú môjho odboru, a nikoho nikdy neznechutiť.
Osobnej: Byť dobrým človekom.

Ako sa ďalej rozvíjam? Škola, workshopy, práca na divadelných projektoch v kamenných a kočovných divadlách,...

Moje záľuby, relax...: Gitara, spev, hudobné festivaly, koncerty, divadlo, šport.