ZDIELAŤ

Spoznajte nás

Riaditeľ školy

 • Mgr. art. PaedDr. Hanulová Kristína, riaditeľ

Koordinátor

 • Mgr. Ondríková Dúhová Martina

Učitelia výtvarného odboru

 • Mgr. Adam Matúš
 • Mgr. Baran Vladimír
 • Mgr. Bartánusová Andrea
 • Mgr. Belinová Monika
 • Mgr. Bielaková Simona
 • Mgr. Brodňanská Veronika
 • Mgr. Capková Beata
 • Mgr. Ganobčíková Ivana
 • Bc. Gašincová Veronika
 • Mgr.Art. Horváthová Bodorová Mária
 • Dis. art. Ilavská Michaela
 • Dis. art. Janťáková Katarína
 • Dis. art. Kolenčíková Monika
 • Mgr. Art. Likavčan Dávid
 • Magerčiaková Zuzana
 • Mgr. Machynová Veronika
 • Mgr. Máliková Petra
 • Mgr. Marková Natália
 • Mgr. Matejčeková Andrea
 • Mgr. Paludová Miroslava
 • Mgr. Pašková Lenka
 • MgA. Petráš Pavel, ArtD.
 • Bc. Podhorská Ľubica
 • Mgr. Večerková Kristína
 • Mgr. Živčáková Monika

Učitelia tanečného odboru

 • Mgr. Bielaková Simona
 • Bc. Florek Vladimír
 • Bc. Lettrichová Michala
 • Dis. art. Martonová Silvia

Učitelia hudobného odboru

 • Balážová Anita
 • Ing. Čorba Pavol
 • Dis. art. Dubjelová Petra
 • Mgr. Dvorščák Lukáš
 • Bc. Annamária Gejdošová
 • Haffner Jakub
 • Dis. art. Kotlár Jozef
 • Kováčiková Erika
 • Dis. art. Latka Andrej
 • Mgr. Pekarčík Peter
 • Bc. Plaváková Michaela
 • Bc. Stachera Matej
 • Surovčeková Eva
 • Mgr. art. Tomek Martin
 • Žákovičová Elena

Učitelia literárno–dramatického odboru

 • Mgr. Tothová Barbora

Asistenti riaditeľky

 • Mgr. Ondrík Ján
 • Šalplachtová Monika