ZDIELAŤ

Referencie

Spojená škola - Malé Tatry

V školskom roku 2011/2012 sme po prvýkrát nadviazali spoluprácu so SŠKD DOTYK v Ružomberku. Ako spádová škola, ktorá vzdeláva mentálne postihnutých žiakov z Ružomberka a okolitých obcí sme pri organizovaní rôznych kultúrnych, vzdelávacích a športových akcií školy mohli vychádzať len z finančných prostriedkov získaných z rodičovského príspevku, resp. z 2 % z neziskovej organizácie...

Čítať viac

Klub AIKIDO-SEBAOBRANA Liptovský Mikuláš

Vážená partnerská organizácia. Touto cestou si dovoľujem napísať pár riadkov o význame spolupráce s Vami pre náš klub. Skoro od počiatku existencie nášho klubu aikido - sebaobrana L. Mikuláš pred 19 rokmi sa zameriavame aj na prácu s deťmi a mládežou, či sa už jedná o pravidelné tréningy, skúšky, semináre alebo verejné vystúpenia...

Čítať viac

BMX Team Liptov

Spolupráca s SCVČ a SŠKD nám v uplynulých rokoch vyriešila veľmi veľa otáznikov, ktoré sme mali v našom klube. Ako klub sme stavali novú bikrosovú dráhu a tá nám vyčerpala všetky prostriedky, ktorými klub disponoval. Neostali nám peniaze na chod klubu, usporiadanie pretekov, tréningovú činnosť, potrebné sústredenia...

Čítať viac

OZ Červená ruža

Školský rok 2011/2012 bol tretím rokom našej vzájomnej spolupráce. Opäť potvrdil, že sme sa rozhodli správne, keď sme začali spolupracovať s vašimi organizáciami zabezpečujúcimi zmysluplné využívanie voľného času detí. Máme eminentný záujem pracovať s deťmi nielen v čase školského vyučovania, ale i mimo neho...

Čítať viac

Liptovské tanečné centrum

Rád by som sa pridal a podporil túto iniciatívu, pretože ako tanečný klub máme len tie najlepšie skúsenosti so spoluprácou so súkromnými školskými zariadeniami (www.dotyk.eu). Počas niekoľkých rokov spolupráce sme sa stretávali nielen s finančnou, materiálnou a odbornou pomocou, ale hlavne s veľkým záujmom o zabezpečenie a skvalitnenie voľnočasových aktivít detí...

Čítať viac