Na krídlach dravcov

13.05.2013
ZDIELAŤ

Názov projektu: Na krídlach dravcov

Charakteristika projektu: tvorivé dielne s autorom ako sprievodný program
k výstave ružomberského výtvarníka Mgr. Jozefa Matušku, pedagóga
Súkromnej základnej umeleckej školy, Štiavnická cesta 80,ktorá patrí pod
združenie Dotyk

Zámery a ciele projektu:
- podporiť záujem o tvorivé aktivity a o výtvarné umenie.
- ponúknuť nové inšpirácie vychádzajúceho nielen z tvorby prezentovaného
  autora, ale aj z autentického priestoru galérie Ľudovíta Fullu a diel,
  ktoré sa  v nej nachádzajú
- predstaviť výtvarné techniky, s ktorými sa deti bežne nestretnú
- umožniť tvorivé aktivity priamo v priestoroch galérie a priľahlej
  záhrady
- využiť a podčiarknuť spontánnosť detského prejavu
- obohatiť výtvarné diane v meste

Cie
ľové skupiny: žiaci ZŠ, ZUŠ

Realizácia projektu:
- prehliadka výstavy
- autorský výklad, priblíženie procesu tvorby, od prvotnej idey po
  konečnú realizáciu.
- práca s pojmami expresia, expresívna maľba
- výber základného motívu, ktorý deti tvorivo rozvinú ako základnú ideu a
  naplnia ju vlastným výrazom a farebnosťou
- záverečná inštalácia výtvarných prác v priestoroch galérie

Prínos:
  - priama konfrontácia s autorom, oboznámenie sa s procesom tvorby
  - možnosť priamej aktívnej reakcie na vystavené práce
  - aktívne zapojenie účastníkov workshopu do diania v galérii
  - zviditeľnenie galérie Ľ. Fullu ako miesta na tvorivé stretnutia

Pozrite si tiež...

Aktuálne informácie

Vážení priaznivci DOTYKU: najaktuálnejšie informácie o našich aktivitá...

Čítať viac

Veľkonočný KLUBÍK

Farbičky, drôtiky, špagátiky, prútie a veľa prírodného materiálu ...

Čítať viac

Deti nádeje-Pohybové hry vo vode

Sme veľmi radi, že sme mohli už po druhýkrát spolupracovať so Súkromný...

Čítať viac

Valentínko na karnevale

12. februára bolo v našom Klubíku naozaj veselo. Telocvičňu zapln...

Čítať viac

Florbalový turnaj

Turnaj sa konal v ŠH T18, zúčastnilo sa ho 8 tímov. Turnaj sa hral sku...

Čítať viac