Milí rodičia, v SZUŠ DOTYK napriek zníženému rozpočtu stále garantujeme bezplatné štúdium vrátane základného materiálu, ale aby sme zachovali doterajší nadštandard vyučovacieho procesu, potrebujeme aj Vašu pomoc - chceme Vás touto cestou požiadať o dobrovoľný jednorazový príspevok vo výške 5,-€ na druhý polrok šk. roka 2017/18, ktorý použijeme na zakúpenie materiálu a pomôcok na vyučovanie jednotlivých umeleckých odborov. Budeme Vám vďační za každý cent navyše, prípadne za pomoc s materiálom, resp. za 2% z dane - tlačivo si môžete stiahnuť priamo tu, vyplnené ho zaslať po dieťati priamo pedagógovi výtvarného (tanečného, hudobného, dramatického) odboru.

 

Ďakujeme za Vašu podporu a zachovanie priazne.

 

 

Údaje k platbe: IBAN: SK10 0200 0000 0020 0717 9057, ŠS:1718, KS:298

 

Do poznámky uviesť meno dieťaťa.

 

 

tlačivo 2% z dane:  http://www.dotyk.eu/uploads/media/Vyhlasenie-2018-DP-2017-ANGELS.pdf