Symbolické 1,-€ na mesiac. Pre niekoho smiešna suma, nám však veľmi pomôže pri skvalitňovaní vyučovania, ktoré je v SZUŠ DOTYK aj v tomto školskom roku bezplatné. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa rozhodnú podporiť nás. Výška dobrovoľného jednorazového príspevku na celý školský rok 2019/2020 činí spolu 10,-€ a bude použitá na zakúpenie netradičného materiálu, špeciálnych vyučovacích pomôcok, tiež na workshopy a rôzne súťaže. Budeme Vám vďační za každý cent navyše, prípadne za pomoc s materiálom, resp. za 2% z dane - tlačivo si môžete stiahnuť priamo tu, vyplnené ho zaslať po dieťati priamo pedagógovi výtvarného (tanečného, hudobného, dramatického) odboru.

 

Ďakujeme za Vašu podporu a zachovanie priazne.

 

Údaje k platbe: IBAN: SK51 0200 0000 0029 4189 1756, ŠS: 1920, KS:298, do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

 

 

tlačivo 2% z dane: http://www.dotyk.eu/uploads/media/Vyhlasenie-2019-DP-2018_ANGELS.pdf