Talentové skúšky na školský rok 2012/2013

16.05.2012
ZDIELAŤ

Žiaci budú prijímaní na odbory a zamerania:

Tanečný odbor – hudobno-pohybová výchova, tanečná príprava, tanečná prax, klasický, ľudový, moderný tanec, (rozšírené vyučovanie – športový tanec, videoclip dancing, orientálny tanec)

Výtvarný odbor – kresba, malba, grafika, modelovanie a práca s materiálom, dekoratívne činnosti a vybrané state z dejín umenia

Talentové skúšky budú prebiehať v uvedenom termíne na vybraných materských školách, základných školách v okresoch Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Martin, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín.

Pripravujeme na talentové skúšky na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania.

Č. p.: 89 / SZUŠ-2011-2012
V Ružomberku, 16.4.2012

Info na:
www.dotyk.eu
0918 560379

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE v letáku vo formáte pdf.

Ďalšie aktivity

Aktuálne informácie

Vážení priaznivci DOTYKU: najaktuálnejšie informácie o našich aktivitá...

Čítať viac

Záverečný koncert hudobného odboru v spolupráci s literárno-dramatickým odborom

Dňa 13. júna 2013 sa v divadelnej miestnosti na Štiavnickej ceste...

Čítať viac

Zlatý Drak

„Každý by mal denne počúvať trochu hudby, prečítať nejakú báseň, pozri...

Čítať viac

NAŠI ABSOLVENTI 2013

Absolvovanie výtvarného a hudobného odboru na našej SZUŠ vyvrcholilo ...

Čítať viac

Na krídlach dravcov

Názov projektu: Na krídlach dravcov Charakteristika projektu: tvorivé ...

Čítať viac