ZDIELAŤ

Výtvarná súťaž - Fullova paleta 2011

Téma: 

"Život okolo nás"

Technika: mozaika

Ocenená práca: Matúš Hromada, 6 rokov, alok. pracovisko - ZŠ Komjatná (pedagóg VO - Mgr. T. Zemková)

Zapojili sa:      

Mgr. Timea Žeňuchová

Mgr. Lucia Matejová

Mgr. Terézia Zemková

 

- vernisáž výstavy: 2. 6. 2011 o 16.00 h. vo Fullovej galérii v Ružomberku

- vystavené boli viaceré práce našich žiakov