ZDIELAŤ

39. ročník Medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže – Lidice 2011

Téma:

„Tady  bydlím, to jsem já“                   

„Město, vesnice, kde žiji, kde to mám rád“

 

Čestné uznanie získali:

Anna Fajtová, 7 rokov -1 roč.
Pracovisko: ZŠ Likavka
Pedagóg: Bc. Silvia Fábryová

Františka Uhrinová 8 rokov – 3 roč., prácu robila v 2 roč.
Pracovisko: ZŠ Liptovská Štiavnica
Pedagóg: Mgr. Lenka Ondrejková  

 

Anna Fajtová, ocenená práca
Františka Uhrinová, ocenená práca