ZDIELAŤ

16. ročník výtvarnej súťaže „The Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition 2011“

Výtvarná súťaž pre deti z celého sveta „The Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition“ sa koná každé dva roky už od roku 1981 v prefektúre Kanagawa. Cieľom podujatia je nielen motivácia detí, aby využívali silu maľby na prezentáciu svojich snov a kreativity, ale aj prehlbovanie vzájomného porozumenia medzi jednotlivými národmi a kultúrami sveta, ktoré si tak môžu byť prostredníctvom umenia aj napriek svojej inakosti o kus bližšie. Pri poslednom Bienále, ktoré sa konalo v roku 2011, organizátori obdržali viac než 22 000 prihlášok a prác od mladých umelcov z 80 krajín sveta, z ktorých bolo vybraných 500 najlepších. Práce budú prezentované na putovných výstavách a budú slúžiť ako ukážkový materiál pri výučbe.

Medzi nimi uspela aj výtvarná práca Matúša Pavelku /6 rokov/ alok. pracovisko - ZŠ Lúčky, pedagóg:  Bc. L. Čomová, s názvom „My happy garden ghost“

 

 

 

O organizátoroch:


Hlavný organizátor: Prefektúra Kanagawa, Kanagawa International Foundation

Organizačný výbor: JICA, The UN Association of Japan, The National Federation of UNESCO Associations in Japan, The National Council of YMCAs of   Japan