Propozície súťaže


III. Ročník  medzinárodnej  detskej výtvarnej súťaže

ZLATÝ DRAK 2017 - Jules Verne - SVET DOBRODRUŽSTIEV

 

Vážení pedagógovia, milé deti,

 

prijmite naše pozvanie k účasti v III. ročníku Medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže Zlatý drak 2017. Veríme, že Vás táto súťaž zaujme a bude sprevádzaná tvorivým prístupom autorov k téme.

Dúfame, že Vás tohtoročná téma bude inšpirovať.

Bližšie informácie nájdete v propozíciách.

 

Tešíme sa na Vaše práce.

PaedDr. Kristína Hanulová, riaditeľka SZUŠ DOTYK

Hodnotenie súťažných prác

Porota zasadala v štvrtok 6.4.2017, aby vybrala najlepšie práce už z III.ročníka detskej medzinárodnej výtvarnej súťaže ZLATÝ DRAK. Aj tento rok nemala porota ľahkú úlohu, keďže počet zúčastnených škôl stúpol na 142 / z toho 100 ZUŠ a 42 MŠ a ZŠ/. Vzhľadom na obmedzený počet prác za školu stúpla kvalita zaslaných prác a bolo naozaj z čoho vyberať. Vzhľadom na vysoký záujem aj zo strany základných a materských škôl sme zaviedli novú kategóriu ZŠ s MŠ, kde sa môžu prezentovať mladé talenty, ktoré priamo nenavštevujú umelecké školy.

Na výber tých najlepších sa môžete tešiť od 1.5. do 30.5.2017 v Liptovskom múzeu Ružomberok. Slávnostná vernisáž spojená s oceňovaním víťazných prác prebehne 2.5.2017 o 16.30 - všetci ste srdečne pozvaní do "Sveta dobrodružstiev podľa Julesa Verna".

Zloženie poroty:

Predseda: prof. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD.

Členovia:

Mgr. Martin Kratochvil, PhD. - výtvarník, pedagóg PF Nitra

Mgr. Jozef Matuška - galerijný pedagóg

Ing. Ľubomír Žila - dizajnér , pedagóg ŠUV Rk

Mgr.art. PaedDr. Kristína Hanulová - riaditeľ SZUŠ Dotyk

 

Pozývame Vás na výstavu prác medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže "ZLATÝ DRAK"

Slávnostná vernisáž výstavy sa uskutoční 2.5.2017 o 16:30 v Liptovskom múzeu v Ružomberku.

Ocenené práce ZLATÝ DRAK 2017 - AWARDED WORKS ZLATÝ DRAK 2017


CENA POROTY (JURY AWARD)

Matúš Camber/7rokov - SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.: ZŠ Zarevúca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamila Kůtová/14rokov -  ZUŠ Strakonice, Česká Republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexej Karol Ďurian/12rokov - ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matúš Mrnčo/9rokov - SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.: SZUŠ Ružomberok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Martin Nechaj/5rokov - SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.: MŠ Hubová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Michal Topor/9rokov - ZUŠ Bernolákova 26, Košice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzana Stejskalová/10rokov -  ZUŠ Jagelonská 14, Plzeň, Česká Republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzana Šoltýsová/8rokov  - ZUŠ Zimná 12, Spišská Belá

 

 

 

 

 

 

 

 

 CENA LIPTOVSKÉHO MÚZEA (LIPTOVSKE MUSEUM AWARD):

Ema Praskajová/14rokov - ZŠ Krymská 5, Michalovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Snop/7rokov - ZUŠ L. Mokrého, Topoľčany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA ZRIAĎOVATEĽA SZUŠ DOTYK (FOUNDER OF THE ART SCHOOL AWARD)

Diana Tomáňová/8rokov, Ester Nina Borončová/9rokov - SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.: ZŠ Ľubochňa

DIPLOM -jednotlivci /kategória ZUŠ/: DIPLOMA - individuals /Art schools category/

Andrej Hrbček/5rokov - SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.: MŠ Lúčky

Natália Petrušeková/6rokov - SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.: ZŠ Zarevúca

Terézia Stanislavová/11rokov - SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.: ZŠ Liptovský Ján

Marek Kučerák/6rokov - ZUŠ L. Árvaya, Žilina

Adrian Zachar/5rokov - SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.: MŠ Lúčky

Oliver Jozef Janda/8 - SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.: ZŠ Liptovský Ján

Tamara Birnerová/8 - ZUŠ L. Árvaya, Žilina

Enikö Kovács/9rokov - ZUŠ Müvészem Alapiskola, Fiľakovo

Tomáš Vandlík/9rokov - L. Árvaya, Žilina

Šimon Opálka/11rokov - výtvarný ateliér LADON, Bratislava

Lenka Pochászková/7rokov -  ZUŠ L. Mokrého, Topoľčany

Katarína Kraváriková/10rokov - ZUŠ Zimná 12, Spišská Belá

Daniel Straka/6rokov - ZUŠ Terezie Brzkové 33, Plzeň, Česká Republika

Barbora Houšková/6rokov -ZUŠ Terezie Brzkové 33, Plzeň, Česká Republika

Filip Machaj/6 - Palac Mlodziezy, Katowice, Poland

Lukáš Novák/9rokov - ZUŠ A. Dubčeka 880, Vranov Nad Topľou

Alžbeta Káčerová/8rokov - ZUŠ Dolná 25, Žarnovica

Barbora Kluková/12okov - SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.: SZUŠ Ružomberok

Bibiana Bartáková/9rokov -  ZUŠ Horný Rád 566/89, Brezová Pod Bradlom

Philipp Nicholas Cevár/9rokov, Ondrej Mrva/8rokov - SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.: ZŠ Liptovské Sliače

Ľubor Boženík/13rokov - ZUŠ Svätoplukova 38, Bernolákovo

Diana Straková/8rokov, Ema Straková/10rokov - SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.:  ZŠ Likavka

Patrícia Hubová/11rokov - SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.:  ZŠ Liptovská Lúžna

Sofia Flimerová/9rokov -  ZUŠ Štefániková 99/72, Poprad

Simona Tvoriková/6rokov - SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.:  MŠ Švošov

Dávid Abrahám/9rokov - SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.: ZŠ Kronera, Martin

Justýna Havlová/9rokov - ZUŠ Terezie Brzkové 33, Plzeň, Česká Republika

Eduard Saniga/8rokov- SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.: ZŠ Liptovské Revúce

Magdaléna Remišová/7rokov - SZUŠ Jánoš, Ružomberok

Jana Dubská/11rokov - ZUŠ Strakovice , Česká Republika

Markéta Králova/8rokov -  ZUŠ Strakovice , Česká Republika

DIPLOM- kolekcie prác /kategória ZUŠ/: DIPLOMA - collection /Art schools category/

Kolekcia prác – perokresba, Verneho Svety

ZUŠ Námestie Sv. Trojice 4, Banská Štiavnica

Tereza Halušková/14rokov, Ján Glézl/14 rokov, Kristína Oríšková/10 rokov, Katarína Matejková/12 rokov,

Eliška Cibulová/8 rokov, Anežka Jakubíková/8 rokov

 

Kolekcia – kresba do dymu, Ilustrácia podľa Verneho

SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.:  MŠ Riadok

Michal Zuskin/4roky, Dominika Jaroščáková/4roky, Bianka Pukajová/5 rokov, Lujza Mia Horváthová/4roky, Lucia Buková/3roky, Salome Kyseľová/4roky, Michal Piták/6 rokov, Barbora Buchtová/4roky

 

 

Kolekcia textilných objektov- (Po)tvory z tajomného ostrova

SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.: ZŠ Partizánska Ľupča

Sophia Fričová/9rokov, Matúš Kandera/8 rokov, Katarína Točeková/9 rokov, Nina Točeková/9 rokov,

Viktória Nagranová/8 rokov, Sebastián Kisel/12 rokov, Mathias Mach/9 rokov, Timotej Peterec/8 rokov,

Tamara Mráziková/9 rokov 

 

Kolekcia grafík

ZUŠ Zimná 12, Spišská Belá

Laura Bachledova/9rokov, Nikola Pitoňáková/9 rokov, Michaela Kisková/9 rokov, Paula Čaplovičová/8 rokov,

Jakub Venglarčik/8 rokov, Samuel Ploščica/9 rokov, Zuzana Chlebáková/8 rokov

DIPLOM - jednotlivci /kategória ZŠ s MŠ/: DIPLOMA - individuals /Preschool and Primary schools category/

Lukáš Matejdes/6 rokov  - MŠ Fučíková 366, Sládkovičovo

Martin Husár/13 rokov  - ZŠ Benkova 34, Nitra

Peter Brna/7 rokov  - ZŠ Ružomberok – Biely Potok

Tereza Bédiová/10 - ZŠ Benkova 34, Nitra

Adam Guzmický/9 rokov  - ZŠ Benkova 34, Nitra

Anna Gállyová/13 rokov  - ZŠ Bystrická cesta 14, Ružomberok

Čestné uznanie/kategória ZUŠ/: Honorable mention /Art schools category/

Jessica Vnenčáková/14 rokov  - ZUŠ Žarnovica, Dolná 25

Silvia Dovalovská/12 rokov  - ZUŠ L. Mokrého, Topoľčany

Danka Bražinová/8 rokov  - ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín

Juraj Zachar/8 rokov - SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.: fara Lúčky

Jakub Michálek/8 rokov  - ZUŠ Horný Rad 566/89, Brezová pod Bradlom

Jozef Sárený/11 rokov  - ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín

Veronika Bražinová/10 rokov  - ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín

Kim De Jong/8 rokov  - ZUŠ L. Mokrého, Topoľčany

Kristián Kovačev/8rokov - SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.:  ZŠ Zarevúca

Fozo Máté/8 rokov  - ZUŠ – MA, Hlavná 294, Balog nad Ipľom

Kajefan Lešniak/6 rokov  - Palac Mlodziezy , Katowice, Poland

Vanessa Frdlová/8 rokov  - ZUŠ Terezie Brzkové 33, Plzeň, Česká Republika

Miriama Hudáková/11 rokov  - ZUŠ F. Špániho, Žilina

Serafyma Heryč/9 rokov  - ZUŠ Terezie Brzkové 33, Plzeň, Česká Republika

Adam Vrašťák/11 rokov - SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.: ZŠ Zarevúca

Ela Kaniková/10 rokov  - SZUŠ – výtvarný atelier LADON, Bratislava

Andrej Grieger/7rokov - SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.:  ZŠ Hurbanova, Martin

Jakub Boháček/7 rokov  - ZUŠ Horný Rad 566/89, Brezová pod Bradlom

Scarlet Motyková/10rokov - SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.: ZŠ Hurbanova, Martin

Lea Valigurská/10 rokov  - ZUŠ Dolná 25, Žarnovica

Jozef Sárený/10 rokov  - ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín

Ester Koverová/7 rokov  - ZUŠ Bernolákova 26, Košice

Matej Špirko/6 rokov - SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.:  ZŠ Klačno

Katarína Špániková/9 rokov  - ZUŠ L. Árvaya, Žilina

Petra Matonová/10 rokov  - ZUŠ Dolná  25, Žarnovica

Marek Abaffy/9 rokov  - ZUŠ L. Árvaya, Žilina

Ivana Hadzimová/6 rokov  - ZUŠ F. Špániho, Žilina

Jázmin Vaculčiak/9 rokov  - ZUŠ Müvészem Alapiskola, Fiľakovo

Filip Lettrich/6 rokov  - ZUŠ Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice

Nikola Rázgová/9rokov - SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.:  ZŠ Zarevúca

Gregor Jausch/8 rokov  - ZUŠ Nám. Sv. Trojice 4, Banská Štiavnica

Matej Horný/11 rokov  -ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok

Veronika Demková/15 rokov  -ZUŠ Breziny 289, Prakovce

Ján Širák/15 rokov  - ZUŠ M. R. Štefánika 204, Vranov nad Topľou

Simona Bělunková/7 rokov  - SZUŠ výtvarný ateliér Ladon, Bratislava

Sophia Veselovská/10rokov - SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.:  ZŠ Liptovská Lúžna

Žofia Urbanová/9 rokov  - SZUŠ Novohradská 2, Lučenec

Ema Pasternáková/11 rokov  - ZUŠ A. Dubčeka 880, Vranov nad Topľou

Kristína Šupčíková/11rokov - SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.:  ZŠ Zarevúca

Amálie Berkovcová/5 rokov  - ZUŠ Jagelonská 14, Plzeň, Česká Republika

Beáta Mišalková/11 rokov  - SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor

Peter Mišalko/11 rokov  - SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor

Vanesa Mederlyová/6 rokov - SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.: ZŠ Komjatná

Daniel Konček/14 rokov  - ZUŠ Pavla Mudroňa, Martin

Laura Suchovská/5 rokov - ZUŠ Horný rad 566/89, Brezová pod Bradlom

Petronela Pavlovská/5rokov - SZUŠ – ateliér LADON, Bratislava

Anna Gállyová/13rokov -  SZUŠ Jánoš, Ružomberok

Tadeáš Mojš/8rokov - SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.:  ZŠ Liptovské Sliače

Kristína Kurtulíková/7rokov - ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín

Radovan Kimák/12rokov -  ZUŠ Kováčska 43, Košice

Petra Vaňugová/5rokov - SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.:  MŠ Ľubochňa

Soňa Rosinská/6 rokov  - ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín

Natalia Kepinska/8 rokov  - Palac Mlodziezy, Katowice, Poland

Matylda Kucharska/6 rokov  - Palac Mlodziežy, Katowice, Poland

Michaela Šimková/12 rokov  - ZUŠ Štefana Baláža, Nová Dubnica

Alena Turčiaková/14rokov - SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.: ZŠ Kronera, Martin

Viktor Šimon/9 rokov  - ZUŠ Müvészem Alapiskola, Fiľakovo

Barbora Kľučárová/11 rokov  - ZUŠ A. Dubčeka, Vranov nad Topľou

Veronika FAzekašová/12 rokov  - ZUŠ Müvészem Alapiskola, Fiľakovo

Alexandra Šimonová/12 rokov  - SZUŠ Gemerská cesta 1, Lučenec

Viktorie Zýková/10 rokov  - ZUŠ Jagellonská 14, Plzeň, Česká Republika

Anna Zajacová/15 rokov  - ZUŠ A. Dubčeka, Vranov nad Topľou

Nela Dobrocká/10 rokov  - SZUŠ Gemerská cesta 1, Lučenec

Kristián Opáth/12 rokov  - ZUŠ Pribinova, Bošany

Lucia Kovácsová/13 rokov  - ZUŠ Kováčska 43, Košice

Nicoleta Pávnicová/5 rokov  - ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín

Nikol Škriňová/5 rokov  - ZUŠ Radlinského 53, Bratislava

Klára Sanigová/9 rokov  - ZUŠ Pavla Mudroňa 6, Martin

Natália Semančíková/10 rokov  - ZUŠ Nám. Slobody 29, Sabinov

Timea Synaková/8rokov -  SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.: ZŠ Liptovská Štiavnica

Jesica Obertová/6rokov -  SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.: MŠ Štiavnička

Natália Pažítková/5rokov -  SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.: MŠ Štiavnička

 

 

ČESTNÉ UZNANIE – kolekcie prác /kategória ZUŠ/: Honorable mention - collection /Art schools category/

Súbor  počítačových grafík – 20 000 míľ pod morom

SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.: ZŠ Belá Dulice

Marko Ďurík/8 rokov, Matej Morgoš/9 rokov, Marián Tomašák/7 rokov, Tamara Kucháriková/7 rokov

 

Súbor – Návšteva z inej planéty

ZUŠ Jagellonská 14, Plzeň, Česká Republika

Kristýna Sklenářová/7 rokov, Daniel Nováček/7 rokov, Vojtěch Švarný/6 rokov, Žaneta Holá/9 rokov, Isabela Jáchim/11 rokov

 

Kolekcia grafík

ZUŠ Strakonice, Zámek 1, Česká Republika

Tereza Mikasová/9 rokov, Zuzana Lašáková/9 rokov, Tereza Červenková/12 rokov, Aneta Jonášová/11 rokov

Lukáš Papírník/6 rokov, Gabriela Černochová/6 rokov, Nikola Kovářová/7 rokov, Magdaléna Lišková/6 rokov

 

Kolekcia grafík – Fantastické stroje

SZUŠ DOTYK, Liptovská Štiavnica  E.p.: SZŠ, Ružomberok

Lea Dobáková/10 rokov, Simona Slovíková/9 rokov, Martina Benčová/9 rokov, Tamara Vrábová/10 rokov,

Lýdia Milanová/9 rokov, Sofia Adamcová/8 rokov, Liliana Adamcová/7 rokov, Zorka Dobáková/7 rokov

ČESTNÉ UZNANIE jednotlivci /kategória ZŠ s MŠ/: Honorable mention - individuals /Preschool and Primary schools category/

Michaela Pecárová/11 rokov  - ZŠ Benkova 34, Nitra

Michal Gut/7 rokov  - ZŠ Lichardova 24, Žilina

Simona Krajčírová/6 rokov  - MŠ Fučíkova 366, Sládkovičovo

Marko Tkáč/7 rokov  - ZŠ Ul. Pionierov 1, Rožňava

Adam Tóth/6 rokov  - ČSA 15, Moldava nad Bodvou

Simon Burcol/9 rokov  - ZŠ Benkova 34, Nitra

Veronika Serenčová/11 rokov  - ZŠ Lesnícka 1, Prešov

Melánia Gašparová/8 rokov  - ZŠ Lesnícka 1, Prešov

Laura Chovancová/7 rokov  - ZŠ Malonecpalská 206/37, Prievidza

Kristína Chvojková/9 rokov  - ZŠ Benkova 34, Nitra

Daniel Schwarcz/12 rokov  - ZŠ Benkova 34, Nitra