Zlatý drak - 1. ročník

Vážení pedagógovia, milé deti,

 

prijmite naše pozvanie k účasti v I. ročníku Medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže Zlatý drak 2015. Veríme, že Vás táto súťaž zaujme a bude sprevádzaná tvorivým prístupom autorov.

 

Tešíme sa na Vaše práce.

PaedDr. Kristína Hanulová, riaditeľka SZUŠ DOTYK

Inštalácia výtvarných prác

Inštalácie výtvarných prác sa zhostili pedagógovia nášho výtvarného odboru.

Slávnostná vernisáž výstavy a oceňovanie víťazov

Slávnostná vernisáž výstavy spolu s oceňovaním víťazných prác prebehla v Liptovskom múzeu 13.5.2015

Zoznam ocenených prác