Prihlášku a čestné vyhlásenie s informovaným súhlasom poprosíme vytlačiť na jeden kancelársky papier A4 obojstranne