ZDIELAŤ

Súkromná základná umelecká škola Ružomberok

Súkromná základná umelecká škola DOTYK, Štiavnická 80, 034 01 Ružomberok vznikla v školskom roku 2005/2006.

Zriaďovateľ: OZ Magic Moments

Riaditeľka SZUŠ: Mgr. Libuša Ondríková

Poslanie SZUŠ:

  • rozvíjať talent, kreatívne myslenie a emočnú inteligenciu,
  • pestovať zmysel pre dobro a krásu, viac sa venovať vývoju estetickej orientácie detí,
  • budovať v dieťati hodnotový systém a obranyschopnosť voči tlaku reklamy, gýču, preferencii materiálnych hodnôt a pod.,
  • usmerňovať dieťa k vyšším duchovným hodnotám,
  • prispôsobovať sa potrebám vo všetkých oblastiach výtvarnej, tanečnej i hudobnej  výchovy a literárno–dramatického odboru,
  • zohľadňovať nové trendy vo vývoji umení.

Súkromná základná umelecká škola Ružomberok poskytuje odborné umelecké vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch. SZUŠ Ružomberok zabezpečuje prípravné štúdium, ktoré zodpovedá najmä vyučovaniu v materských školách, kde je cieľom vzbudiť u detí záujem o ďalšie štúdium na umeleckej škole. Ďalej zabezpečuje základné štúdium pre žiakov základných a stredných škôl a napokon aj štúdium pre dospelých. Pripravuje na štúdium v učebných odboroch na stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatóriách, pripravuje aj odborne na štúdium na vysokých školách s umeleckým a umelecko-pedagogickým zameraním.

Škola na kolieskach - veľkou výhodou SZUŠ je, že pôsobíme priamo v materských a základných školách, ktoré deti navštevujú. Rodičia tak nemusia vodiť deti do často vzdialeného mesta, kde ZUŠ pôsobí.

Bezplatné štúdium - žiaci za štúdium na SZUŠ neplatia. V školskom roku 2011/2012  má SZUŠ DOTYK Ružomberok 2092 žiakov.

Pracujeme v 4 odboroch:

- výtvarný, hudobný, tanečný, literárno-dramatický

Od budúceho školského roka plánujeme štúdium rozšíriť o populárny masmediálny odbor.

37 pedagógov odovzdáva svoje vedomosti, zručnosti a umenie deťom v 57 pobočkách v piatich okresoch - Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Martin, Žilina a Kysucké Nové Mesto.

Po vyplnení a odovzdaní prihlášky do niektorého zo študijných odborov našej SZUŠ Vás aj s dieťaťom pozveme na talentové skúšky v období 15.5. - 15.6.2012.

Viac o činnosti našich neštátnych školských zariadení sa dozviete na www.dotyk.eu/szus-rk.

Tešíme sa na stretnutie s Vami, príp. na Vaše otázky na t.č. 0918 560 379 alebo na e mail: szusrk(zavináč)dotyk.euondrikova@dotyk.eu.