Aktuálne

Vážení rodičia a návštevníci našej stránky,

pre najaktuálnejšie informácie ohľadom našej školy navštívte stránku: nasaskolasukromna.edupage.org

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy!

Aj tento školský rok by sme Vás chceli poprosiť o poukázanie sumy 2% z Vami zaplatenej dane, pre naše OZ ANGELS.

V uplynulom školskom roku sme od Vás rodičov, zamestnancov  spoločnosti DOTYK a ďalších spriaznených organizácií obdržali vo forme 2% z dane balík finančných prostriedkov (4278,91€), aj vďaka ktorým sme mohli na II. stupni vybudovať chemicko-biologické laboratórium a učebňu fyziky.

Za toto všetko by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať, a prosíme Vás o zachovanie Vašej priazne. 

Tento rok by sme získané prostriedky chceli investovať do materiálno-technického vybavenia školy (učebné pomôcky, odkladacie priestory, skrinky a pod.) a do technického stavu budov.

 

Potrebné tlačivo je zverejnené nižšie.

Veľmi pekne ďakujeme

 

kolektív zamestnancov a žiakov Súkromnej základnej školy, Ružomberok

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy! Aj tento školský rok by sme Vás chceli poprosiť o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane, pre naše OZ ANGELS...

Čítať viac

Kritéria hodnotenia 2. stupeň

Slovenský jazyk a literatúra: 100% - 95% - výborný94 % - 85% - chválitebný84% - 60% - dobrý59% - 35 % - dostatočný34% - 0% - nedostatočný Diktáty poč...

Čítať viac


Kritéria hodnotenia 1. stupeň

Hodnotenie: SJL,M, Vl, Prír: 100% - 93% veľmi dobré výsledky 92% - 80% dobré výsledky 79% - 35% uspokojivé výsledky 34% - 0% neuspokojivé výsledky...

Čítať viac