Aktuálne

Vážení rodičia a návštevníci našej stránky,

pre najaktuálnejšie informácie ohľadom našej školy navštívte stránku: nasaskolasukromna.edupage.org

2% z dane

Vážení rodičia, priaznivci a podporovatelia DOTYKu!

Aj tento školský rok by sme Vás chceli poprosiť o poukázanie sumy 2% z Vami zaplatenej dane, pre naše OZ ANGELS.

O tom, že Vaše 2% sú využívané zmysluplne, ste sa mohli presvedčiť aj tento rok, kedy boli finančné prostriedky využité na rekonštrukciu budovy I.stupňa, na nákup kníh do školskej knižnice a ďalších učebných pomôcok, hračiek do klubu, na zveľadenie školského dvora a jeho prestavbu na športovo-relaxačný areál, využívaný nielen na telesnej výchove, ale aj v rámci voľnočasových aktivít počas pobytu detí v školskom klube.

Veríme, že naša práca je najlepším dôkazom na poukázanie 2% z Vašich daní práve nášmu občianskemu združeniu, čím nás podporíte v realizácii našich plánov.

Za toto všetko by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať, a prosíme Vás o zachovanie Vašej priazne. 

 Potrebné tlačivo je zverejnené nižšie.

Veľmi pekne ďakujeme

 kolektív zamestnancov a žiakov Súkromnej základnej školy a Súkromnej základnej umeleckej školy DOTYK

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy! Aj tento školský rok by sme Vás chceli poprosiť o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane, pre naše OZ ANGELS...

Čítať viac

Kritéria hodnotenia 2. stupeň

Slovenský jazyk a literatúra: 100% - 95% - výborný94 % - 85% - chválitebný84% - 60% - dobrý59% - 35 % - dostatočný34% - 0% - nedostatočný Diktáty poč...

Čítať viac


Kritéria hodnotenia 1. stupeň

Hodnotenie: SJL,M, Vl, Prír: 100% - 93% veľmi dobré výsledky 92% - 80% dobré výsledky 79% - 35% uspokojivé výsledky 34% - 0% neuspokojivé výsledky...

Čítať viac