Aktuálne

Vážení rodičia a návštevníci našej stránky,

pre najaktuálnejšie informácie ohľadom našej školy navštívte stránku: nasaskolasukromna.edupage.org

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy!

Aj tento školský rok by sme Vás chceli poprosiť o poukázanie sumy 2% z Vami zaplatenej dane, pre naše OZ ANGELS.

V uplynulom školskom roku sme od Vás rodičov, zamestnancov  spoločnosti DOTYK a ďalších spriaznených organizácií obdržali vo forme 2% z dane balík finančných prostriedkov (4445,22 €), aj vďaka ktorým sme mohli na I. stupni Súkromnej základnej školy vybudovať dve vstavané skrine, zakúpiť knihy do žiackej knižnice a keďže je nás čím ďalej viac, postupne dopĺňame učebné pomôcky.

Súkromná základná umelecká škola zakúpila notebooky, pedagógovia sa zúčastnili rôznych zaujímavých školení a workshopov, vďaka ktorým nadobudli nové kompetencie, nápady a podnety na vyučovanie. Pribudlo tiež premietacie plátno so stojanom, čo je veľká pomoc pri akciách, ktoré pravidelne organizujeme. A do nášho spoločného "dotykáčskeho" skladu sme doplnili kostýmy na balet, polku, resp. divadelné predstavenia.

Za toto všetko by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať, a prosíme Vás o zachovanie Vašej priazne. 

Tento rok by sme získané prostriedky chceli investovať do materiálno-technického vybavenia školy (obnova IKT, učebné pomôcky) a investície do technického stavu budov.

 Potrebné tlačivo je zverejnené nižšie.

Veľmi pekne ďakujeme

 kolektív zamestnancov a žiakov Súkromnej základnej školy a Súkromnej základnej umeleckej školy DOTYK

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy! Aj tento školský rok by sme Vás chceli poprosiť o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane, pre naše OZ ANGELS...

Čítať viac

Kritéria hodnotenia 2. stupeň

Slovenský jazyk a literatúra: 100% - 95% - výborný94 % - 85% - chválitebný84% - 60% - dobrý59% - 35 % - dostatočný34% - 0% - nedostatočný Diktáty poč...

Čítať viac


Kritéria hodnotenia 1. stupeň

Hodnotenie: SJL,M, Vl, Prír: 100% - 93% veľmi dobré výsledky 92% - 80% dobré výsledky 79% - 35% uspokojivé výsledky 34% - 0% neuspokojivé výsledky...

Čítať viac