ZDIELAŤ

Mgr. Miriam Uhríková

Pozícia: učiteľka pre I. stupeň ZŠ

Kontakty:

Email: uhrikova(zavináč)dotyk.eu
Blog: www.agenti002.wordpress.com
Tel.: 0918 580 069

 

Predmety, ktoré vyučujem:

Učím druhákov a tohto roku sme sa premenili na agentov002. Počas celého roka budeme bádať, skúmať a odhaľovať rôzne tajné záhady.

Matematika, ročník 2.
Stručný popis: Sčítanie a odčítanie s prechodom cez desiatku v obore do 100.

Slovenský jazyk, ročník 2.
Stručný popis: Písanie i, í, y, ý po tvrdých a mäkkých spoluhláskach.

Vlastiveda, ročník 2.
Stručný popis: Moje blízke okolie.

Prírodoveda, ročník 2.
Stručný popis: Príroda a prírodné javy okolo nás.

Výchovy okrem hudobnej, ročník 2.

Záujmové útvary, ktoré vediem:

Krúžok "PELE-MELE", ročník 2.
Stručný popis: Niečo ako z babičkinej kuchyne - tak od všetkého trochu.

Projekty  a súťaže do ktorých sa zapájam alebo sa plánujem zapojiť so svojimi žiakmi:

Matematické, recitačné súťaže...

Dotazník (niečo o mne):

Moje životné krédo: Keď nejde o život, ide o figu borovú.

Pár slov o mne: Snažím sa brať život s nadhľadom, aj keď ma každú chvíľu dobehne s nejakou kulehou.

Moje poslanie v oblasti:
Pracovnej: Snažím sa, aby sa deti cítili v škole bezpečne a príjemne.

Osobnej: Prioritou sú moje dve dospelé detičky, ktoré sa tomu urputne  bránia.

Ako sa ďalej rozvíjam?
Zaujímam sa o nové trendy v pedagogike, snažím sa oboznamovať sa s novými počítačovými  programami. Snažím sa zistiť, o čo sa deti zaujímajú.

Moje záľuby, relax...: Relaxujem pri maľovaní bytu a brúsení starého nábytku.