ZDIELAŤ

Mgr. Mária Podkopčanová

Pozícia: učiteľka slovenského jazyka, dejepisu a mediálnej výchovy

Kontakty:

Email: podkopcanova@dotyk.eu

Tel.: 0918 707 114

 

Predmety, ktoré vyučujem:

5. ročník: S piatakmi sa stretávame len ne dejepise  a učíme sa úplne základy.

6. ročník: Na dejepise sa učíme o praveku a staroveku a na slovenčine k slohu, lexikológii a morfológii pribúdajú prvé informácie zo syntaxe.

7. ročník: Siedmacký dejepis je o stredoveku.

8. ročník: V dejepise sa učíme o novoveku a na slovenčine už majú sloh, lexikológiu, morfológiu a syntax v plnom prúde.

9. ročník: Dejepis v deviatom ročníku je najmä o prvej a druhej svetovej vojne. Zo slovenčiny by už mali vedieť skoro všetko, takže deviaty ročník je o opakovaní.

Záujmové útvary, ktoré vediem:

Slovenčina na každý pád, 9. ročník
V utorky deviatakov trápim so slovenčinou aj poobede. Hoci raz jeden žiak na akcie tohto typu vtipne poznamenal, že sme ho to mali naučiť v škole a on predsa nebude chodiť na doučovania popoludní, títo deviataci zrejme pochopili, že všetko nezávisí len od učiteľa (keďže nefasujeme lieviky) a snažia sa doplniť si chýbajúce informácie.

Projekty  a súťaže, do ktorých sa zapájam alebo sa plánujem zapojiť so svojimi žiakmi:

Hviezdoslavov Kubín  - súťaž v prednese poézie a prózy...

Dotazník  (niečo o mne) :

Moje životné krédo: Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné.

Pár slov o mne: Som obyčajný človek, ktorý má rád obyčajné veci a ešte viac obyčajných ľudí.

Moje poslanie v oblasti:
Pracovnej: Naučiť deti, že medzi múdrosťou a vzdelaním je rozdiel.
Osobnej: Žiť tak, aby sa ľudia okolo mňa cítili dobre, aby možno na chvíľu cítili, že na nich niekomu záleží a že na všetky tie ťažké veci nie sú sami.

Ako sa ďalej rozvíjam: Občas absolvujem nejaké to školenie, študujem ďalej angličtinu, mám rada knihy, ktoré sa zaoberajú psychológiou, a veľmi veľa sa učím najmä od svojich kolegýň v práci.

Moje záľuby, relax...: Rada čítam, pozriem si dobrý film, naučím sa vyrábať nejaký pekný výrobok... A ešte rada behám (nie za chlapcami, za zdravím :-))