ZDIELAŤ

Mgr. Jarmila Luptáková

Pozícia: školská špeciálna pedagogička

Kontakty:

Email: luptakova(zavináč)dotyk.eu
Tel.: 0918/560370

 

Predmety, ktoré vyučujem:

Školská špeciálna pedagogička, pre všetky ročníky
Stručný popis: Vypracovanie individuálneho vzdelávacieho plánu vzdelávania dieťaťa, jeho výchova a vzdelávanie, individuálne špeciálnopedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby, konzultácie, odborné poradenské služby a metodická pomoc pedagógom, sprostredkovanie informácií a styk s poradenskými zariadeniami.

Dotazník  (niečo o mne):

Moje životné krédo: Cesta k múdrosti vedie cez pochopenie iných :-)

Pár slov o mne: Práca špeciálneho pedagóga ma napĺňa. Vidieť, ako problémové deti zažívajú pocit úspechu a radosť  z neho, je pre mňa hnacím motorom a zdrojom šťastia v pracovnom živote. V osobnom sú týmto zdrojom moje dve deti a manžel....a mám stráááááááášne rada horkú čokoládu :-)) (tiež mi pomáha :-) )

Moje poslanie v oblasti:
Pracovnej: Podieľam sa na vypracúvaní individuálneho vzdelávacieho plánu vzdelávania dieťaťa a na jeho výchove a vzdelávaní, ďalej poskytujem individuálne špeciálnopedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby, konzultácie, odborné poradenské služby a metodickú pomoc pedagógom, sprostredkúvam informácie a styk s poradenskými zariadeniami.
Osobnej: Žiť tak, aby som sa nemusela hanbiť pred Bohom, pred sebou a pred ľuďmi :-) !

Ako sa ďalej rozvíjam?
Študujem odbornú literatúru zaoberajúcu sa problematikou špeciálnej pedagogiky a príbuzných vied, vzdelávam sa prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania učiteľov, zaujímam sa o nové trendy v pedagogike a psychológii.

Moje záľuby, relax...: rodina, kvety, čítanie, hra na husle a spev v zbore :-ooooo