ZDIELAŤ

Mgr. Bibiana Kľačková

Pozícia: učiteľka pre I. stupeň ZŠ

Kontakty:

Email: klackova(zavináč)dotyk.eu
Blog: www.mys4lienky.wordpress.com
Tel.: 0918 580 368

 

Predmety, ktoré vyučujem:

Anglický jazyk, I. stupeň ZŠ
Cieľom nie je stať sa objemnou  encyklopédiou pojmov, hoci bunka slov je dôležitá, ale stať sa komunikujúcim v nerodnej reči (či už tam ruky a nohy zohrajú 30%-ný podiel alebo nie). Nie je prioritou poznať nezvyčajné slová, ale poznať slová bežnej komunikácie; nie je prioritou len rozumieť kontextu a dokázať reagovať, ale v štvrtom ročníku pri „dávkovaní tohto typu“ byť schopným reagovať, pýtať si, odpovedať. To všetko s odreninami na tele, keď sa dieťa učí slovnú zásobu (také očné opotrebovanie je v tomto prípade výrazné, niekedy aj opuchnuté oči, keď nad učením priam zaspím), ale s radosťou priamo v akcii, na hodine, keď rôznymi metódami a formami dokážem sám sebe, že english is very easy and I can speak.

Slovenský jazyk, I. stupeň ZŠ
Hoci nás doba techniky vedie k pomaly, ale isto, k ignorancii diakritiky, štvrták by mal ovládať spisovnú slovenčinu, najmä pravopis vybraných slov, tvrdých a mäkkých slabík, poznať výnimky, slová s „ä“, identifikovať slovné druhy, špeciálne určiť kategórie pri podstatných menách a slovesách... Nakoľko náš  rodný jazyk sa „netočí“ iba okolo pravidiel a pravopisu (s ohľadom na svet dysgrafikov), mal by štvrták byť celkom zručný v čítaní s porozumením, mal by vedieť tvoriť zrozumiteľné texty, poznať „pár dokumentov“ ako sú písanie listu, komiks, opis,..., a najmä, mal by byť hrdý na slovenskú knižnú pokladnicu, literárne bohatstvo slovenských autorov, ktorých by mohol dokonca aj identifikovať po mene.

Matematika, I. stupeň ZŠ
Svet čísel je výzvou pre každého budúceho zákazníka či predajcu v obchode (na ktorejkoľvek strane sa tu nachádza), ak nechce prísť „o gety“. Preto nie je na škodu veci štvrtákovi vedieť  prepočítať všetko písomne, ale aj mechanicky bez papiera, a pospájať číselká s reálnymi životnými situáciami, v ktorých sa s nimi denno-denne stretá. Okrem násobilky, delilky, geošky, názvov aritmetických operácií a iného, považujeme za veľmi dôležité, dokázať vyriešiť slovné úlohy.  Keďže metóda CLIL je aktívna vo vyučovacom procese aj na iných vyučovacích hodinách a anglický jazyk je dorozumievacím prostriedkom, práve tento predmet poskytuje široké možnosti použitia, kde deti trénujú oboje vecí naraz - sú schopné riešiť príklady v anglickom jazyku, riešiť anglické pracovné listy, či interaktívne riešiť anglické didaktické hry na internete.

Hudobná výchova, II. stupeň ZŠ
Hudobný svet v teórii dospievajúcemu tínedžerovi veru nepovie nič a práve preto je dôležité „nezabiť“ jeho prirodzený záujem o hudbu, ale naopak podporiť vzrast oň.  Či je to dehonestácia hudby počuť „spievať“ raperského začiatočníka alebo rozvoj potenciálu, na to si odpovedzte sami...len majte na pamäti, že prikazovať, čo  sa počúvať má a čo nie,  hodnotiť čo je hudobne hodnotné a čo nie, to učiteľovi HV na základnej škole neprináleží. Môže však ovplyvňovať  žiakov hudobný vkus a cit pre hudbu a môže čas pre hudbu využiť skutočne hudbou...

Prírodoveda, I. stupeň ZŠ
Veda, paveda, ktorá poučuje mozgové bunky a ponúka širokú paletu infošiek či nových zistení...napríklad aj takých, že nočný pohľad oknom na žltú guličku v ďalekej tme môže znamenať aj existenciu planét vo vesmíre, ktorého sme žijúc na Zemi súčasťou, že  novorodenec má viac kostí ako dospelák,  alebo že delfín spí s otvorenými očami...  Kuriozity vládnu svetom a špecifiká našej existencie sú informáciami, ktoré si deti pamätajú najviac.

Vlastiveda, I. stupeň ZŠ
Trošku zvýšenia národného povedomia veru neuškodí nikomu a ako správna slovač by mal každý slovák (či už je veľký a či malý) poznať svoju krajinu, miesto, kde žije, je, spí, dýcha, dovolenkuje...Preto sa na mape nielen prstom, ale aj vedomosťami, posúvame po Slovensku cez vodstvo, horstvo, klímu, regióny, kultúru..skrátka, učíme sa poznať sami seba cez našu vlasť.

Záujmové útvary, ktoré vediem:

ENGLISH WORLD, ročník 4.
Aby cudzí jazyk cudzím nebol, aby neobjavený svet neznámym nebol, aby toľko krát sme človekom boli, koľko rečí ovládame - to je cieľom, prostriedkom, metódou i chlebom našim denným...just enter... :)

Projekty  a súťaže do ktorých sa zapájam alebo sa plánujem zapojiť so svojimi žiakmi:

Nejaký ten e-learning uskutočniť by veru náš sen bol, preto ho postupne začíname napĺňať! Takisto nejaký ten malý úspešisko v hudobnom svete by postačil, prípadne dobre ustáť jazykové súťaže.        

Dotazník  (niečo o mne):

"Z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna." (1 Kor15,9)

(o sebe ja už nič múdre nevymyslím, keď to vyzerá, že o mne už vedeli aj v dávnej minulosti, xixi )

Moje životné krédo:
Nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe..a dopĺňam:  keď už niečo "pohnojíš", vyber to zo zeme v správny čas, aby "pohnojené" dokázalo priniesť úrodu...

Pár slov o mne:
Definovať nedefinovateľné asi len málokto dokáže, a hoci som ľavák (a bol by tu nejaký predpoklad), éra ľaváckych géniov tu už bola a vyhynula spolu s dinosaurami.

Moje poslanie v oblasti:
Pracovnej: Ak  niekto čaká, že mu nalejú múdrosť z nebíčka v kávovom hrnčeku, asi sa nedočká. Preto asi vymysleli mňa z radu a v milióne iných. Ale byť tak trochu viac konkrétna– moja práca je pre mňa výzvou: To become a good mother, teacher and friend altogether in one person – that´s my mission.
Osobnej: Tak na toto si dajme koláčik a krátke "mini rande" :).

Ako sa ďalej rozvíjam:
Ešte pár centimetrov rozvitia a potom si naozaj začnem myslieť, že citát: "Keby hlúposť kvitla,..." vymysleli výlučne pre mňa :). Inak, som úplne normálna a milujem učiť sa všetko nové (teda s výnimkou slova všetko)...

Moje záľuby, relax...:
Nezväzujte mi ruky, nenúťte ma byť ticho, nezakazujte  mojim myšlienkam rásť,  nesnažte sa ma napchať do boxu plného konvencií, postavte predo mňa klavír, zariaďte let do vesmíru, žehnajte mi a odpúšťajte...väčší luxus dopriaty môjmu ja k životu nepotrebujem.