ZDIELAŤ

Mgr. Alexander Buchta

Pozícia:

Kontakty:

Email: buchta@dotyk.eualexander.buchta(zavináč)centrum.cz
Tel.: 0918580067

Predmety, ktoré vyučujem:

MATEMATIKA ročník 6.
Stručný popis: prirodzené čísla, desatinné čísla, štvorce, obdĺžniky, uhly, kombinatorika.

MATEMATIKA ročník 7.
Stručný popis: zlomky, percentá, kocky, kvádre, pomer, kombinatorika.

MATEMATIKA ročník 8.
Stručný popis: celé čísla, premenné, výrazy, trojuholníky, rovnobežníky, štatistika.

FYZIKA ročník 7.
Stručný popis: vlastnosti telies, sila a pohyb.

FYZIKA ročník 8.
Stručný popis: hydrostatika, teplota, teplo.

FYZIKA ročník 9.
Stručný popis: svetlo, astronómia.

Projekty a súťaže do ktorých sa zapájam, alebo sa plánujem zapojiť so svojimi žiakmi:

matematická pytagoriáda, korešpondenčné matematické súťaže, fyzikálne súťaže

Dotazník  (niečo o mne):

Moje životné krédo: nerob iným to, čo nechceš, aby robili tebe

Pár slov o mne: Mojou najväčšou záľubou je moja rodina, ktorej sa snažím venovať všetok voľný čas. Myslím si, že človek dokáže veľa, len nesmie byť lenivý a musí chcieť. Nemám rád závisť a ľudskú zlobu.

Moje poslanie v oblasti: Osobnej: byť dobrým otcom

Ako sa ďalej rozvíjam: čítam odborné články a odborné texty na internete, nechám si poradiť od skúsenejších

Moje záľuby, relax...: rodina, práca na záhrade a okolo domu.