Realizujeme veľa projektov a snívame o tom, aby sa detičky v našich školách mali čo možno najlepšie.

Nie vždy je to však jednoduché a preto si Vážime každú pomoc.

Jedným zo spôsobov ako nám pomôcť je aj finančný dar – môžete pomôcť. Vaše peniažky budú použité na konkrétny projekt a všetky detaily k realizácii budú po ukončení každej výzvy zverejnené tu, v sekcii Pomoc. Vaše meno, bude zverejnené na našej stránke v sekcii našich darcov.

Pozrite si našu aktuálnu výzvu vpravo, prispieť na ňu môžete bankovým prevodom, alebo darom cez Paypal účet.

PODPORTE AJ VY NAŠE AKTIVITY - DARUJTE 2% z daní.

"Dvomi percentami" môžete prispieť na činnosť občianskeho združenia ANGELS.
 
OZ ANGELS je zriaďovateľom neštátnych školských inštitúcií, ktoré sa prostredníctvom podpory a rozvoja vzdelávania, športu, kultúry a umenia podieľajú na vytváraní a zlepšovaní podmienok, uplatnenia v živote a zmysluplného trávenia voľného času detí a mládeže. OZ ANGELS sústreďuje svoju činnosť a aktivity najmä v oblasti Liptova, Oravy a Turca.
 
Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania:

Názov: OZ Angels
Adresa: Hlavná 44/76, 034 01 Liptovská Štiavnica
IČO: 42 066 026
DIČ: 2022876790
Právna forma: Občianske združenie
Vám, ktorí sa rozhodnete darovať 2 % dane z príjmu, ďakujeme za všetkých, ktorým môžeme pomáhať.

Všetky potrebné info nájdete na www.rozhodni.sk.

 

Dôležité termíny:

15.2.2013 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.3.2013 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

31.3.2013 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2013 môže poukázať iba 1,5% z dane.

30.4.2013 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

Použitím darcovského systému Paypal-u.
Kliknite na ikonku.
(Čo je Paypal?)

Poslaním finančných prostriedkov na náš darcovský účet.

OZ ANGELS - 2641916253/0200
VÚB banka

Poslaním 2% Vašich daní.
Formulár si stiahnite tu: