ZDIELAŤ

Spojená škola - Malé Tatry

Spolupráca s Dotykom

V školskom roku 2011/2012 sme po prvýkrát nadviazali spoluprácu so SŠKD DOTYK v Ružomberku. Ako spádová škola, ktorá vzdeláva mentálne postihnutých žiakov z Ružomberka a okolitých obcí sme pri organizovaní rôznych kultúrnych, vzdelávacích a športových akcií školy mohli vychádzať len z finančných prostriedkov získaných z rodičovského príspevku, resp. z 2 % z neziskovej organizácie. Vzhľadom na to, že mnohé z našich detí pochádzajú z rodín zo sociálne-znevýhodneného prostredia, pri organizovaní rôznych aktivít sme museli prihliadať na finančné možnosti rodičov, čo nám nedovoľovalo uskutočniť mnohé aktivity, ktoré sme chceli pre naše deti zrealizovať. Prostredníctvom spolupráce so SŠKD sa nám podarilo v tomto školskom roku zorganizovať exkurziu do Prírodovedného múzea v Bratislave, výlet do Múzea oravskej dediny v Zuberci, zapojiť sa do rôznych športových podujatí v Bytči (MS v stolnotenisovom turnaji), v Liptovskom Mikuláši (stolnotenisový turnaj), v Námestove a v Liptovskom  Hrádku (futbalové turnaje), v ktorých naši žiaci získali popredné umiestnenia. So SŠKD sme tiež spolupracovali pri organizácii niektorých kultúrnych akcií (ozvučenie a nájom priestorov pri organizovaní vianočného koncertu, zakúpenie cien v spevácko-tanečnej súťaži Miniplayback show), kde naše mentálne postihnuté deti mali možnosť predviesť svoje prednosti a schopnosti nielen pred svojimi spolužiakmi, ale aj na verejnosti.  Taktiež sme zakúpili nové športové potreby pre žiakov (sadu florbalových hokejok, loptičky a  brankársku výstroj, prilby), ktoré by sme si inak nemohli dovoliť zakúpiť. Zorganizovaním týchto aktivít sme umožnili našim žiakom konfrontovať svoje schopnosti a zručnosti s inými žiakmi v rôznych súťažiach, cestovať a oboznámiť sa aj s inými mestami na Slovensku, prezentovať sa na verejnosti.

V budúcom školskom roku plánujeme vytvoriť pre naše deti ďalšie aktivity, ktoré by skvalitnili výchovno-vzdelávací proces mentálne postihnutých detí (pohybové hry vo vode, hipoterapia, korčuľovanie), preto by sme chceli aj naďalej pokračovať v spolupráci s DOTYK-om. Bez tejto spolupráce nie sme schopní zrealizovať plánované akcie. Veľmi by nás mrzelo, keby sa táto spolupráca mala skončiť na základe vytvorenej nezmyselnej novele zákona, ktorá by mala údajne "zvýšiť kontrolu, odstrániť plytvanie a zvýšiť adresnosť", avšak bez stanovenia presných pravidiel, podľa ktorých by bolo jasne určené, akú výšku z podielových daní určených na voľnočasové aktivity na jedno dieťa budú musieť obce poukázať CVČ.

S pozdravom Mgr. Adela Kudličková - ZRŠ