ZDIELAŤ

OZ Červená ruža

Školský rok 2011/2012 bol tretím rokom našej vzájomnej spolupráce. Opäť potvrdil, že sme sa rozhodli správne, keď sme začali spolupracovať s vašimi organizáciami zabezpečujúcimi zmysluplné využívanie voľného času detí. Máme eminentný záujem pracovať s deťmi nielen v čase školského vyučovania, ale i mimo neho. Je to práca, ktorá nás nielen živí, ale aj baví. Deti majú o tieto aktivity záujem. A spolu s nimi chceme nové veci skúšať a objavovať aj my.

Bedminton, florbal, lezecké steny, karnevaly, výlety... Podstatným limitom pri týchto aktivitách sú peniaze. Netreba rozpisovať, aká je finančná situácia v školstve a stojí nás obrovské množstvo síl, aby sme našli tých, ktorí nám pomôžu. Jedným z mála sú naši priatelia zo SCVČ (SŠSZČ, SŠKD), vďaka ktorým sme mohli zrealizovať množstvo mimoškolských aktivít. Z finančných prostriedkov, ktoré plynú do OZ Červená ruža sme zabezpečili také podujatia, ako plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, školu v prírode, školské výlety, sústredenia...

V dnešnej ťažkej ekonomickej situácii je to výrazná pomoc pre rodičov, ktorých sa snažíme aspoň čiastočne odbremeniť od finančnej záťaže. V pravidelnej činnosti sme sa vďaka spolupráci mohli venovať všetkým deťom, pre ktoré je futbal možnosťou sebarealizácie, relaxu a pre nás spôsobom, ako odhaliť skryté talenty, ktoré by sa mohli uplatniť aj v profesionálnom futbale. Ak chceme s týmito talentami pracovať, potrebujeme, aby mohli pracovať s kvalitnými pomôckami, ktoré sme mohli zakúpiť. Vďaka prekážkam rôznych tvarov a veľkostí, kvalitným loptám, či variabilným prekážkovým dráham sme mohli pripraviť pre deti pestré a kvalitné tréningy. Deti sa na tréningy tešili a úplne vyvrátili názory a tvrdenia, že deti sú lenivé a nechce sa im športovať. Bolo to presne naopak. Deti sa hýbať chcú, len častokrát nemajú kde. My sme im aj vďaka spolupráci s vami mohli vytvoriť také podmienky, aby mohli svoj talent dosýta rozvinúť v maximálnej miere.

Vďaka spolupráci s vami sme mohli zorganizovať pre žiakov našich futbalových tried rekondičné sústredenie vo Vysokých Tatrách. Práve pobyt vo vysokohorskom prostredí nám pomohol zvýšiť úroveň kondičných schopností do takej miery, že sme mohli viac času venovať herným činnostiam, čo sa kladne odrazilo v jarnej časti súťaže, v ktorej bol vidieť obrovský výkonnostný skok.