ZDIELAŤ

Liptovské tanečné centrum

www.ltclm.sk

Rád by som sa pridal a podporil túto iniciatívu, pretože ako tanečný klub máme len tie najlepšie skúsenosti so spoluprácou so súkromnými školskými zariadeniami (www.dotyk.eu). Počas niekoľkých rokov spolupráce sme sa stretávali nielen s finančnou, materiálnou a odbornou pomocou, ale hlavne s veľkým záujmom o zabezpečenie a skvalitnenie voľnočasových aktivít detí.

Vďaka spolupráci sa nám podarilo zmodernizovať naše tréningové priestory, zorganizovať tanečné sústredenia, podporiť talenty, ale hlavne organizovať medzinárodné tanečné súťaže, ktorými sme spopularizovali tanec v rôznych podobách a mohli sme motivovať deti k pohybovým aktivitám.

Bez spolupráce hrozí zánik našich aktivít, ktoré sme niekoľko rokov budovali a zabezpečovali.