ZDIELAŤ

Klub AIKIDO-SEBAOBRANA Liptovský Mikuláš

www.aikidolm.org

Vážená partnerská organizácia.
Touto cestou si dovoľujem napísať pár riadkov o význame spolupráce s Vami pre náš klub.

Skoro od počiatku existencie nášho klubu aikido - sebaobrana L. Mikuláš pred 19 rokmi sa zameriavame aj na prácu s deťmi a mládežou, či sa už jedná o pravidelné tréningy, skúšky, semináre alebo verejné vystúpenia. Veľa z našich , kedysi, detských členov sú dne už vysokoškolsky vzdelaní a úspešní ľudia. A hoci sa väčšina z nich už nevenuje bojovým umeniam, pri stretnutiach s nimi sa radi vraciame do ich juniorských čias a sú na svoje začiatočnícke cvičenie u nás hrdí. Naše podmienky v tých časoch boli veľmi skromné, keďže sme nikdy nemali sponzora a nemohli sme si dovoliť ani výstroj, ani patričné vybavenie. Tiež bol problém s ďalším vzdelávaním trénerov. To všetko sa ale zmenilo s nástupom spolupráce s Vašou súkromnou organizáciou. V prvom období sme si konečne mohli dovoliť zakúpiť špeciálne žinenky - tatami - pre bezpečné cvičenie. Mohli sme na základe toho rozšíriť počet detí v klube a zriadiť dve kategórie - mladší a starší žiaci .

Všetci členovia dostali aj náležité cvičebné nástroje, podľa svojho veku - drevenú palicu tzv. JO a drevený meč tzv. BOKKEN. Po dlhšej dobe sme si mohli dovoliť aj  prenajať  vlastný priestor a prerobiť si ho na svoju stálu telocvičňu, špeciálne upravenú pre bojové umenia. Deti tu majú všetko potrebné na jednom mieste, špeciálnu bezpečnú odpruženú podlahu, šatňu, WC, sprchy a pekné svetlé priestory.Naša telocvičňa je zároveň blízko centra, takže rodičia môžu doviezť deti na tréning, ísť si vybavovať svoje záležitosti a po tréningu si deti vyzdvihnúť. Vo vlastnom  priestore máme konečne aj možnosť usporadúvať aj iné semináre bojových umení, aby mali deti širší rozhľad a pestré aktivity. Už sme organizovali semináre AIKIDO, WONHWADO, KUNG FU, prípravné semináre pred skúškami a ukážkami atď.  Tiež robíme pravidelné tréningy základných pohybových schopností pre širokú verejnosť a aj rodičov našich malých členov, pričom v novom  šk. roku 2012/2013 chceme otvoriť ešte sekciu prípravky pre úplných začiatočníkov.

To všetko by nebolo možné bez spolupráce s Vami a za túto, pre nás životne dôležitú, spoluprácu Vám v mene našich detí z celého srdca ďakujeme.