Kritéria hodnotenia 2. stupeň

28.10.2009
ZDIELAŤ

Slovenský jazyk a literatúra:
100% - 95% - výborný
94 % - 85% - chválitebný
84% - 60% - dobrý
59% - 35 % - dostatočný
34% - 0% - nedostatočný

Diktáty počet chýb:
0 – 1 chyba – výborný
2 – 3 chyby - chválitebný
4 – 7 chyby - dobrý
8 - 10 chýb - dostatočný
11 a viac chýb – nedostatočný

Matematika a prírodovedné predmety:
100% - 90% - výborný
89 % - 75% - chválitebný
74% - 55% - dobrý
54% - 30 % - dostatočný
29% - 0% - nedostatočný

Anglický jazyk a ruský jazyk:
100% - 90% - výborný
89 % - 80% - chválitebný
79% - 55% - dobrý
54% - 35 % - dostatočný
34% - 0% - nedostatočný

Pozrite si tiež...

Žiadne správy.