Kritéria hodnotenia 1. stupeň

27.10.2009
ZDIELAŤ

Hodnotenie:
SJL,M, Vl, Prír: 100% - 93% veľmi dobré výsledky
92% - 80% dobré výsledky
79% - 35% uspokojivé výsledky
34% - 0% neuspokojivé výsledky

Hodnotenie 10bodových písomiek z M:
0ch.- 100%, 1ch. – 90%, 2ch. – 80%, 3ch. – 70%......

Hodnotenie diktátov:
0ch. - 1ch. veľmi dobré výsledky
2ch. - 4ch. dobré výsledky
5ch. – 10ch. uspokojivé výsledky
11ch. a viac - neuspokojivé výsledky

Hodnotenie 10 slov:
0ch. - veľmi dobré výsledky
1,2ch. - dobré výsledky
3,4,5,6,7,8ch. - uspokojivé výsledky
9ch a viac - neuspokojivé výsledky

AJ:
100% - 88% - veľmi dobré výsledky
87% - 76% - dobré výsledky
75% - 35% - uspokojivé výsledky
35% - 0% - neuspokojivé výsledky

Pozrite si tiež...

Žiadne správy.