ZDIELAŤ

Začínanie vyučovania jazyka v rannom veku

Všetky aktivity boli zamerané na podporu štúdia jazykov a výmenu skúseností vo výučbe cudzích jazykov v Európe medzi cieľovými skupinami (riadiacimi pracovníkmi a kľúčovými odborníkmi v oblasti vzdelávania).