ZDIELAŤ

Vianočná besiedka

Žiaci každoročne pripravujú v predvianočnom čase vystúpenie pre rodičov, aby si spoločne s nimi spríjemnili predvianočný čas a význam rodiny, priateľstva a vzájomnej spolupatričnosti.