ZDIELAŤ

Po stopách Karla Čapka

Projekt bol venovaný dielu dramatika a spisovateľa Karla Čapka. Každý žiak si na začiatku školského roka zvolil jedno jeho dielo, ktoré prečítal, spracoval a odprezentoval pred ostatnými žiakmi. Projekt vyvrcholil trojdňovou exkurziou v Prahe, kde žiaci navštívili múzeum Karla Čapka v Strži pri Prahe, muzikál Dracula v divadle Hybernia, predstavenie Křižíkovej fontány a prezreli si pamätihodnosti hlavného mesta Českej republiky.