ZDIELAŤ

Obyčajní hrdinovia neobyčajných diel

Obyčajní hrdinovia neobyčajných diel bol názov projektu, ktorý viedol deti k tomu, aby vybrali z knižnice diela slovenských autorov, oprášili ich a začítali sa. Aby čítali predovšetkým o deťoch, ako sú ony samy. O deťoch, ktoré vystrájajú, boja sa, konajú dobré skutky a vedia byť priateľmi. Projekt chcel motivovať deti k uvedomeniu si hodnoty slovenskej literatúry, ale aj svojej vlastnej hodnoty.