ZDIELAŤ

Dotyk s mestom

Dňa 06. 06. 2011 sa uskutočnil v Kine Kultúra Kultúrneho domu A. Hlinku 2. ročník projektu Súkromnej základnej školy Dotyk v Ružomberku „DOTYK S MESTOM“, ktorý je dielom celoročnej práce žiakov a pedagógov Súkromnej základnej školy v Ružomberku. Tohtoročnú tematiku „Mýty a legendy“ zhmotnili kolektívy žiackych tried pod vedením pedagógov v multimediálnych prácach.

Zdrojom inšpirácie projektu tento rok bola kniha slovenského spisovateľa Milana Igora Chovana – Ružový grúň. Z tejto publikácie žiaci spracovali 9 príbehov. Pre spracovanie týchto príbehov navštívili rôzne historické miesta a priestory, ako napríklad mučiareň, ruiny Likavského a Liptovského hradu, Vlkolínec, a iné.

Spracované projekty:

  1. Ročník – Ružomberčania medvediari
  2. Ročník – Zázračný prameň
  3. Ročník – Barónske klobásy
  4. Ročník – Smutný koniec Liptovského hradu
  5. Ročník – Bačov úskok
  6. Ročník – Vodná panna vo Váhu
  7. Ročník – Čierna mačka na Homôlke
  8. Ročník – Mitošinská bosorka
  9. Ročník – Čo dokážu ženské sukne

Projekt „Dotyk s mestom“ je zároveň spestrením vyučovania na Súkromnej základnej škole Dotyk v Ružomberku. Pedagógovia sa snažili žiakom priblížiť fakty z dôb našich predkov v rámci predmetov formou projektového vyučovania, motivačných prezentácií i klasickej výučby.

Kniha Milana Igora Chovana – Ružový grúň, ktorá je zbierkou Dolnoliptovských bájok, povestí a povedačiek, bola hlavným zdrojom príbehov, ktoré deti spracovali. Autor bol jedným zo vzácnych hostí prítomných na prezentácii projektu. Kniha približuje príbehy z blízkej i vzdialenej minulosti, ktorými sa snaží otvoriť ľudské srdcia a priblížiť minulosť prítomnosti. Ďalším z dôležitých hostí bol zástupca primátora mesta Ružomberok, Stanislav Bella.

Autorkou myšlienky Dotyk s mestom je PaedDr. Elena Šlávková, zriaďovateľ Súkromných škôl a školských zariadení DOTYK. Na začiatku školského roka 2008/2009 podnietila žiakov a pedagógov Súkromnej základnej školy výzvou k slobodnému zmýšľaniu, tvorivosti a vzájomnej podpore medzi žiakmi a pedagógmi.

Ukázať svoju hrdosť občana mesta Ružomberok a priblížiť tradície regiónu Liptov širokej verejnosti bolo cítiť nielen v pripravených projektoch žiakov, ale aj v celom Kine Kultúra, ktoré pomocou kulís a kostýmov ožilo v dobách stredovekých liptovských mýtov a legiend.