ZDIELAŤ

Chráňme lesné kráľovstvo - Let´s save the forest kingdom

Projektu sa zúčastnili žiaci 3. ročníka. Projekt bol zameraný na poznávanie a ochranu lesa. Deti sme motivovali rôznymi spoločenskými a ekologickými hrami, ktorých zámerom bolo zlepšenie vzťahov detí k prírode a k sebe navzájom. Počas vychádzok do lesa mali za úlohu pozorovať lesné kráľovstvo, rastliny, živočíchy... Svoje pozorovanie zdokumentovali, vytvorili prezentácie, kreslili prírodu, tvorili z prírodných materiálov.

Zaujímavou časťou bola tvorba príbehu o chlapcovi, ktorý znečisťoval les. Príbeh začali deti v českej škole (Litoměřice – Na Valech) a ostaní účastníci projektu mali za úlohu ho dokončiť. Deti príbeh ilustrovali vlastnými kresbami a preložili do angličtiny.

Projektu sa zúčastnilo 7 škôl (Z Litvy, Poľska, ČR, SR, Rumunska, Turecka a Španielska). Každá škola uverejnila prezentáciu o sebe a dokumenty o svojej činnosti na spoločnom blogu: http://forest2009.spaces.live.com a v spoločnom priestore: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p16674

Naša škola s českou zrealizovala dve videokonferencie, počas ktorých si vymenili svoje skúsenosti a poznatky, okrem toho sa navzájom naučili niekoľko pesničiek.