ZDIELAŤ

Naše projekty bez hraníc

Keď sa nájde chvíľka času neleníme a púšťame sa do ďalších výziev. Veď bez práce nie sú koláče...
Ani práca na projektoch a grantoch nám nie je cudzia. Stále sa snažíme zdokonaľovať. Každý dobrý nápad príde vhod. Ak Vám hlavou preletí zaujímavá myšlienka, podeľte sa s nami...

 

Chráňme lesné kráľovstvo - Let´s save the forest kingdom

Projektu sa zúčastnili žiaci 3. ročníka. Projekt bol zameraný na poznávanie a ochranu lesa. Deti sme motivovali rôznymi spoločenskými a ekologickými hrami, ktorých zámerom bolo zlepšenie vzťahov detí k prírode a k sebe navzájom.

Čítať viac

Obyčajní hrdinovia neobyčajných diel

Obyčajní hrdinovia neobyčajných diel bol názov projektu, ktorý viedol deti k tomu, aby vybrali z knižnice diela slovenských autorov, oprášili ich a začítali sa. 

Čítať viac

Dotyk s mestom

Dňa 06. 06. 2011 sa uskutočnil v Kine Kultúra Kultúrneho domu A. Hlinku 2. ročník projektu Súkromnej základnej školy Dotyk v Ružomberku „DOTYK S MESTOM“, ktorý je dielom celoročnej práce žiakov a pedagógov Súkromnej základnej školy v Ružomberku. Tohtoročnú tematiku „Mýty a legendy“ zhmotnili kolektívy žiackych tried pod vedením pedagógov v multimediálnych prácach.

Čítať viac

Začínanie vyučovania jazyka v rannom veku

Všetky aktivity boli zamerané na podporu štúdia jazykov a výmenu skúseností vo výučbe cudzích jazykov v Európe medzi cieľovými skupinami (riadiacimi pracovníkmi a kľúčovými odborníkmi v oblasti vzdelávania).

Čítať viac

E-twinning s čechmi: Tell me legend

Štvrtáci sú zapojení do tohto medzinárodného e-twinningového projektu:

Čítať viac

Project Socrates

V šk. roku 2005/2006 „Naša škola“ začala pracovať na európskom projekte Comenius-Socrates – Early learning (vyučovanie anglického jazyka v rannom školskom veku), ktorý je zameraný na rozvoj školy medzinárodného charakteru. 

Čítať viac

Vianočná besiedka

Žiaci každoročne pripravujú v predvianočnom čase vystúpenie pre rodičov, aby si spoločne s nimi spríjemnili predvianočný čas a význam rodiny, priateľstva a vzájomnej spolupatričnosti.

Čítať viac

Anjeličkovia v meste

Už druhý rok žiaci našej školy pripomínajú obyvateľom mesta Ružomberok, že v predvianočnom čase máme myslieť jeden na druhého, máme byť jeden k druhému dobrý, priateľský a navzájom si pomáhať. 

Čítať viac

Po stopách Karla Čapka

Projekt bol venovaný dielu dramatika a spisovateľa Karla Čapka. Každý žiak si na začiatku školského roka zvolil jedno jeho dielo, ktoré prečítal, spracoval a odprezentoval pred ostatnými žiakmi. 

Čítať viac