Deti nádeje-Pohybové hry vo vode

20.02.2013
ZDIELAŤ

Sme veľmi radi, že sme mohli už po druhýkrát spolupracovať so Súkromným ŠKD v Ružomberku a vďaka finančným prostredkom zo SŠKD sme mohli  zorganizovať pre naše deti voľnočasovú aktivitu týkajúcu sa pohybových hier vo vode  v Aquaparku v Dolnom Kubíne.  O tejto pohybovej aktivite sme už dávno uvažovali, avšak pre nedostatok finančných prostriedkov školy sme ju nemohli zrealizovať. Mnoho z našich mentálne postihnutých detí nemá možnosť uskutočniť podobné aktivity so svojimi rodičmi, preto máloktoré z nich nadobudnú skúsenosti a pohybové zručnosti vo  vodnom prostredí. Cieľom pohybových hier vo vode bolo v prvom rade adaptovať deti na vodné prostredie, prekonať u nich úzkosť a nepríjemné pocity pri  kontakte s vodou a zvládnuť základné plavecké zručnosti. Spočiatku mali deti veľký rešpekt pred vodou, ale každou ďalšou návštevou plavárne sa tešili na kontakt s vodou a postupne tak odbúravali svoj strach z vody a získavali svoje prvé plavecké zručnosti.

Pozrite si tiež...

Aktuálne informácie

Vážení priaznivci DOTYKU: najaktuálnejšie informácie o našich aktivitá...

Čítať viac

Záverečný koncert hudobného odboru v spolupráci s literárno-dramatickým odborom

Dňa 13. júna 2013 sa v divadelnej miestnosti na Štiavnickej ceste...

Čítať viac

Zlatý Drak

„Každý by mal denne počúvať trochu hudby, prečítať nejakú báseň, pozri...

Čítať viac

NAŠI ABSOLVENTI 2013

Absolvovanie výtvarného a hudobného odboru na našej SZUŠ vyvrcholilo ...

Čítať viac

Na krídlach dravcov

Názov projektu: Na krídlach dravcov Charakteristika projektu: tvorivé ...

Čítať viac