ZDIELAŤ

Florbal na Liptov

Projekt Občianskeho združenia ANGELS „Florbal na Liptov!“, ktorý podporila Nadácia VÚB sa konal 15. 12. 2010 pod záštitou primátora mesta Ružomberok v priestoroch ZŠ Klačno. Súčasťou projektu bolo metodické stretnutie pre základné a stredné školy z okresu Ružomberok, ktorého účelom bola popularizácia florbalu v našom regióne. Podujatie zahájil spolu s realizátormi podujatia primátor mesta Michal Slašťan, ktorému v zastúpení za neštátne školské inštitúcie poďakoval riaditeľ Súkromného školského klubu detí Rastislav Kudlička za dlhoročnú podporu športu a voľno-časových aktivít detí a mladých. Nasledovali prednášky metodiky florbalu - pravidlá, rozhodcovské gestá, výstroj, a iné, zabezpečené predstaviteľmi OZ Meteníci Likavka Michal Panis a Milan Javorka, ktorí tento šport priniesli do okresu Ružomberok. Podujatia sa zúčastnilo 14 škôl z regiónu Liptov. Zúčastneným z každej školy organizátori zabezpečili obed, štartujúci praktickú stránku podujatia. Ukážky florbalového tréningu a minimix turnaj ôsmich škôl vniesli do podujatia akciu a rivalitu.

Turnaj prebiehal ako ukážka hlavne medzi školami, ktoré sa zatiaľ florbalu nevenujú profesionálne, aby si ujasnili pravidlá a spôsob hry. Víťazný pohár a medaily si odniesli žiaci z tímu ZŠ Liptovské Revúce, na druhom mieste skončila ZŠ Sládkovičova a bronzovú pozíciu si vybojovali žiaci z DOMKY, združenia saleziánskej mládeže.

Občianske združenie ANGELS je zriaďovateľom neštátnych školských inštitúcií, ktoré sa venujú vzdelávaniu a rozvíjaniu osobnosti detí mladých. Poskytuje deťom možnosti a priestor na to, aby sa naučili aktívne tráviť voľný čas v prostredí, ktoré je blízke ich záujmom. Snaží sa poskytnúť deťom priestor pre oddych, relaxáciu a aktívne trávenie voľného času. Podporovať deti k vytváraniu priateľských vzťahov s rovesníkmi, pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú, podporovať ich tvorivosť, naučiť deti uplatňovať zdravý životný štýl.